Șomaj Tehnic – Procedura actualizată

1. Se elimină distincția făcută anterior între angajatori

 • Forma finală a actului normativ renunță la distincția care era făcută anterior între cele două categorii de angajatori. În prezent toți angajatorii care întrerup sau reduc activitatea, total sau parțial, din cauza pandemiei, pot beneficia de sprijinul financiar în baza unei declarații pe propria răspundere., în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c).
 • 2. Nu mai este necesar certificatul pentru situație de urgență

 • Conform variantei actuale a O.U.G. nr. 30/2020 toți angajatorii depun o declarație pe propria răspundere, renunțându-se la necesitatea certificatului pentru situație de urgență.
 • 3. Se elimină limita de 75% din numărul salariaților pentru care un angajator „afectat indirect” putea beneficia de indeminzație

  - Dat fiind faptul că legiuitorul a renunțat la distincția dintre angajatori „afectați direct” respectiv angajatori „afectați indirect” de starea de urgență, a fost eliminate și această limită, prevăzută inițial pentru cea de-a doua categorie. Astfel, în prezent angajatorii pot beneficia de indemnizație pentru toți salariații.


  4. Se elimină condiția scăderii încasărilor cu minimum 25%

  În prima variantă publicată, angajatorii erau încadrați în categoria acelora „afectați indirect” de măsurile adopate de către autorități, cu condiția ca încasările acestora să fi suferit o diminuare cu 25% față de media încasărilor din lunile ianuarie și februarie ale anului current.

  În forma actuală, legiuitorul a renunțat la această condiție, beneficiind de indemnizația pentru șomaj tehnic toți angajatorii care au fost afectați de măsurile dispuse de autorități ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României.


  5. Angajatorii pot acorda diferența dintre indemnizația suportată din bugetul asigurărilor de șomaj și indemnizația la care ar avea dreptul salariații confom Codului muncii – o facultate a angajatorului

  Dacă, până acum, angajatorul era obligat să suporte diferența dintre cuantumul indemnizației decontate de stat și cel al indemnizației cuvenite salariatului conform Codului muncii (75% din salariul de bază corespunzător postului ocupat), prin modificările aduse se instituie o derogare de la dreptul comun în materie.

  Astfel, angajatorii care au posibilitatea, pot suplimenta indeminzația oferită de stat (75% din salariul mediu brut) până la nivelul a 75% din salariul de bază corespunzător postului ocupat de către salariatul al cărui contract de muncă este suspendat. Din formularea adoptată de legiuitor reiese că această suplimentare nu este o obligație pentru angajator, ci doar o facultate.


  6. Indemnizația pentru șomaj tehnic rămâne supusă impozitării

  Conform O.U.G nr. 30/2020, „indemnizaţia este supusă impozitării şi plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

  Nu se datorează însă contribuție asigurătorie pentru muncă.

  Calculul, reținerea şi plata contribuțiilor datorate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

  Pentru calculul impozitului pe venit se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  7. Perioada pentru care contractul individual de muncă este suspendat la inițiativa angajatorului reprezintă stagiu de cotizare

  Această perioadă reprezintă stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

  8. Plata indemnizației :

  Termenul stabilit inițial, de 30 de zile, pentru plata indemnizației către angajator a fost redus la 15 zile de la depunerea documentelor necesare.

  În sarcina angajatorilor a fost impusă obligația de a plăti indemnizația fiecărui salariat în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care aceștia primesc, la rândul lor, sumele de la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.

  9. Documente necesare și procedura de urmat

  - Toți angajatorii care doresc să beneficieze de prevederile O.U.G. nr. 30/2020, astfel cum aceasta a fost modificată trebuie să depună documetele necesare prin poștă electronică, la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă sau a Municipiului București în raza cărora își au sediul social.

  Documentele necesare, conform modificărilor aduse și fără nicio distincție între angajatori, sunt următoarele:

  • Cerere semnată și datată de către reprezentantul legal al angajatorului;
  • Declarația pe propria răspundere din partea angajatorului;
  • Lista salariaților care vor beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic, însușită de către reprezentantul legal al angajatorului.

  N.B. Documentele menționate anterior vor fi întocmite conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale. Pentru facilitarea procedurii, documentele sunt publicate pe site-ul ANOFM (www.anofm.ro). Este important să folosiți modelele puse la dispoziție de către autorități.

  Documentele publicate se vor completa și semna de către reprezentantul legal al angajatorului și vor fi transmise (scanate) prin e-mail la adresele puse la dispoziția publicului prin intermediul AJOFM. Nu este necesară semnarea electronică a documentelor.

  Confirmarea primirii documentelor nu este o obligație pentru reprezentanții Instituțiilor, astfel că este recomandat să vă asigurați că acestea au fost transmise, prin apelarea numerelor de telefon publicate.

  Adresele de e-mail dedicate acestei măsuri au o structură similară pentru toate Agențiile din țară, fiind alcătuite după modelul judet@anofm.gov.ro.

  De exemplu, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Municipiului București a pus la dispoziția angajatorilor următoarele date de contact:

  ALOFM SECTOR 1 – tel: 0758.102.141; e-mail: sector-1@anofm.gov.ro
  ALOFM SECTOR 2 – tel: 0758.102.162; e-mail: sector-2@anofm.gov.ro
  ALOFM SECTOR 3 – tel: 0758.102.153; e-mail: sector-3@anofm.gov.ro
  ALOFM SECTOR 4 – tel: 0758.102.383; e-mail: sector-4@anofm.gov.ro
  ALOFM SECTOR 5 – tel: 0758.102.376; e-mail: sector-5@anofm.gov.ro
  ALOFM SECTOR 6 – tel: 0758.102.166; e-mail: sector-6@anofm.gov.ro

  Pentru Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, adresa de e-mail la care se vor transmite documentele este cluj@anofm.gov.ro.

  10. Durata :

  - Pentru angajatorii care au înregistrat deciziile de suspendare a contractelor individuale de muncă în Revisal în decursul lunii martie, documentele pot fi depuse începând cu data de 01.04.2020, în vederea acordării indemnizației aferente perioadei corespunzătoare din luna martie.

  De la data depunerii documentelor, în termen de maximum 15 zile, AJOFM are obligația de a efectua plata către angajatori.

  La rândul lor, angajatorii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, au obligația de a vira sumele primate către salariați.

  11. Procedura internă la nivelul angajatorului :

  - Dacă angajatorul se află printre operatorii direct afectați de măsurile dispuse prin Decretul de instituire a stării de urgență pe teriotriul României ori prin Ordonanțele Militare subsecvente, este recomandat ca acesta să adopte o hotărâre internă (Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților ori Decizie a Asociatului Unic) prin care să se facă aplicarea măsurilor dispuse prin actele autorităților menționate anterior și, totodată, să se decidă suspendarea contractelor individuale de muncă (individualizate).

  Dacă angajatorul nu este vizat în mod direct de măsurile impuse de autorități, dar, în mod rezonabil, activitatea i-a fost afectată de acestea, se va adopta o hotărâre internă prin care se va decide întreruperea/reducerea activității și, totodată, se va decide suspendarea contractelor individuale de muncă (individualizate).

  În urma adoptării acestor hotărâri interne, se vor emite decizii de suspendare pentru fiecare contract individual de muncă vizat de măsură.

  Aceste decizii se înregistrează, conform H.G. nr. 905/2017, la Revisal cu cel puțin o zi anterior datei la care deciziile de suspendare încep să producă efecte.

  Abia după acest moment urmează parcurgerea procedurii pentru a beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

  Link-uri utile

  Model cerere:
  https://www.anofm.ro/upload/11974/CERERE_01.pdf

  Model declarație pe propria răspundere:
  https://www.anofm.ro/upload/11974/DECLARA%C5%A2IE_PE_PROPRIA_R%C4%82SPUNDERE_01.pdf

  Model listă salariați:
  https://www.anofm.ro/upload/11974/Lista_persoane.pdf”>https://www.anofm.ro/upload/11974/Lista_persoane.pdf”>https://www.anofm.ro/upload/11974/Lista_persoane.pdf

  Pentru detalii, informații, drafturi documente și/sau suport, trimite-ne un mesaj la adresa office@psbh.ro

  Articol realizat de colega noastră avocat Valentina Pință

  Scris in: Drept comercial, Dreptul muncii