Șomajul tehnic acordat altor categorii de profesioniști

1. Condiție preliminară

 • • În vederea acordării acestui beneficiu altor categorii de profesioniști, condiția preliminară pentru a fi eligibil este aceea ca activitatea prestată să sufere o întrerupere temporară.
 • 2. Cine sunt beneficiarii?
  a) Persoanele fizice autorizate (PFA);
  b) Întreprinderile individuale (ÎI);
  c) Întreprinderile familiale (ÎF);
  d) Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor și drepturi conexe;
  e) Persoanele care obțin venituri din exercitarea profesiilor liberale;
  f) Persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă cu societățile cooperative conform Legii nr. 1/2005;
  g) Sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători, ale căror contracte de activitate sportivă au fost suspendate în mod temporar din inițiativa structurii sportive ca urmare a efectelor produse de coronavirus.

  3. Ce documente sunt necesare?

  • Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj tehnic, beneficiarii prevăzuți la punctul 2, este necesar să trimită către agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, următoarele documente:
  - Cerere pentru obținerea indemnizației de șomaj tehnic;
  - O copie a actului de identitate;
  - Copie de pe extrasul de cont bancar în care urmează sa fie efectuată plata;
  - Declarația pe propria răspundere din care să reiasă faptul că activitatea prestată a suferit o întrerupere temporară ca urmare a efectelor produse de coronavirus;
  - O copie de pe un contract de drepturi de autor şi drepturi conexe din ultimele 3 luni, anterior declanşării stării de urgenţă (pentru persoanele care obțin venituri din drepturile de autor și drepturi conexe);

 • • În cazul beneficiarilor prevăzuți la punctul 2, litera g), este necesar ca structurile sportive, cu care au încheiate contracte de activitate sportivă, să depună suplimentar și următoarele documente:
  - O cerere pentru acordarea indemnizației de șomaj tehnic semnată și datată de reprezentantul legal al structurii sportive;
  - Declarația pe propria răspundere din care să reiasă faptul că activitatea desfășurată a suferit o întrerupere temporară ca urmare a efectelor produse de coronavirus;
  - Lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea.
 • 4. Cum și unde se depun documentele?

 • • Documentele vor fi depuse prin intermediul poștei electronice la agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială aferente sediului sau domiciliului beneficiarului;
  Pentru București, au fost puse la dispoziția beneficiarilor următoarele date de contact, precum și adresele electronice la care urmează să fie trimise documentele:
  -APIS SECTOR 1 – tel: 0769 027 739, e-mail: plati.covid.s1b@mmanpis.ro
  -APIS SECTOR 2 – tel: 0769 027 739, e-mail: plati.covid.s2b@mmanpis.ro
  -APIS SECTOR 3 – tel: 0769 027 739, e-mail: plati.covid.s3b@mmanpis.ro
  -APIS SECTOR 4 – tel: 0769 027 739, e-mail: plati.covid.s4b@mmanpis.ro
  -APIS SECTOR 5 – tel: 0769 027 739, e-mail: plati.covid.s5b@mmanpis.ro
  -APIS SECTOR 6 – tel: 0769 027 739, e-mail: plati.covid.s6b@mmanpis.ro
  Pentru județul Ilfov, a fost pus la dispoziția beneficiarilor următorul număr de contact, precum și adresa electronică la care urmează să fie trimise documentele:
  -AJPIS Ilfov – tel: 0742359985, e-mail: plati.covid.if@mmanpis.ro
 • 5. Termenul de depunere al documentelor?

 • Pentru a obține indemnizația pentru șomajul tehnic pe luna anterioară este nevoie să transmiteți cererea și documentele către agențiile teritoriale până la data de 10 a lunii curente;
 • 6. Care este cuantumul indemnizației ?

 • • Pentru beneficiarii prevăzuți la punctul 2, literele a)-f), aceștia vor primi o indemnizație lunară în cuantum de 4.071,75 lei, reprezentând 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020;

 • • Pentru beneficiarii prevăzuți la punctul 2, litera g), aceștia vor primi o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 4.071,75 lei, conform O.U.G. nr. 32/2020 aceasta neputând depăși 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. Pentru sumele care depășesc 4.071,75 lei, acestea vor fi negociate de către părți și vor fi suportate de către structura sportivă.
 • 7. Când se va face plata indemnizației?

 • • Plata indemnizației se va face în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor.
 • 8. Impozitarea indemnizației încasate

 • Conform O.U.G. nr. 32/2020, indemnizaţia astfel obținută este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Linkuri utile:

  Model de cerere și declarație pe propria răspundere pentru persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și familiale (IF), profesii liberale (PF):
  http://bucuresti.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/04/Cerere_declaratie_gen_nume-prenume-2.pdf

  Model de cerere și declarație pe propria răspundere pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe:
  http://bucuresti.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/04/Cerere_Cultura_nume-prenume.pdf

  Model de cerere și declarație pe propria răspundere pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației:
  http://bucuresti.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/04/Cerere_declaratie_gen_nume-prenume-2.pdf

  Model de cerere, declarație pe propria răspundere, precum și lista cu persoanele care își desfășoară activitatea în baza contractelor de activitate sportivă:
  http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/03/Cerere-structura-sportiva.doc
  http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/03/declaratie-structura-sportiva.doc
  http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/03/lista-structura-sportiva.doc

  Pentru detalii, informații, drafturi documente și/sau consultanță, puteți transmite o solicitare la office@psbh.ro

  Articol realizat de colegul nostru avocat Fredy Voiculescu

  Scris in: Drept comercial, Dreptul muncii