O.U.G. 92/2020 – o gură de oxigen pentru angajați și angajatori. Noi măsuri de sprijin în contexul pandemiei de coronavirus

Antreprenori, angajați sau liberi profesioniști, cu toții am fost bulversați, în ultimele luni, de pandemia de SARS-CoV-2. Cei mai norocoși s-au adaptat din mers la regimul de lucru de la domiciliu, iar cei a căror prezență a fost indispensabilă la locul de muncă, au respectat cu sfințenie măsurile de protecție și distanțare socială. Însă, pentru cei mai puțin norocoși, angrenați în domenii puternic virusate de COVID 19 (turism, HoReCa, organizare de evenimente, transporturi etc.), unde activitatea a fost redusă semnificativ sau chiar întreruptă temporar, coșmarul pare să nu fi luat sfârșit. Angajatorilor le este din ce în ce mai greu să-și păstreze business-urile și angajații, iar orice ajutor acordat de stat este o gură de oxigen care le asigură supraviețuirea pentru încă o perioadă de timp.

În acest context, la sfârșitul lunii mai a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență nr. 92/29.05.2020, act normativ care cuprinde o serie de măsuri economice de sprijin pentru angajați și angajatori. Iată ce prevede aceasta:

1. De la 1 iunie 2020, pentru o perioadă de trei luni, angajatorii beneficiază de decontarea unei părți din salariul angajaților, iar suma va fi suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Statul va deconta 41,5% din salariul de bază brut, corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.

Ce categorii de angajați pot beneficia de această facilitate?
➡️ Salariații care au avut contractele individuale de muncă suspendate pe o perioadă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau a stării de alertă și au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic;
➡️ Angajații care au avut contractele individuale de muncă suspendate și nu au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic în perioada stării de urgență sau a stării de alertă;
➡️ Persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Cum se obține această subvenție?
➡️ Reprezentantul legal al angajatorului va completa, semna și data cererea pentru solicitarea ajutorului acordat în baza ordonanței, alături de declarația pe propria răspundere și de lista persoanelor care vor beneficia de decontare;
➡️Documentele se vor depune online, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (A.N.O.F.M.), în raza căreia societatea își are sediul social;
➡️ În prima fază, angajatorul va suporta integral contravaloarea salariilor angajaților pentru care s-a solicitat decontarea, iar în perioada 1-25 a lunii următoare perioadei aferente obținerii veniturilor, angajatorul va depune cererea de decontare;
➡️ Decontarea sumelor se va face în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea, iar plata acestora se va face prin virament bancar în contul societății;

Ce obligații au angajatorii în urma obținerii decontării?
Angajatorii care doresc să beneficieze de decontarea a 41,5% din salariile angajaților au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu următoarele excepții:

➡️ lucătorii sezonieri;
➡️ dacă încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

2. Angajatorii vor primi lunar, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe o perioadă de maximum 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, din anumite categorii, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Ce categorii de angajați pot beneficia de această facilitate?
➡️ Persoanele angajate în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020, cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată și cu normă întreagă, cu vârsta de peste 50 de ani, ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, aceștia fiind înregistrați ca șomeri;
➡️ Salariații angajați până la data de 31 decembrie 2020, cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată și cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani înregistrați anterior ca șomeri;
➡️ Cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini, aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere;

Ce categorii de angajatori NU pot solicita acest sprijin?
➡️ Instituțiile și autoritățile publice;
➡️ Societățile angajatoare care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare sau lichidare;
➡️ Firmele care au activitatea suspendată sau cărora li s-au impus anumite restricții din alte motive decât cele generate de combaterea COVID-19.

Cum se obține această subvenție?
➡️ Reprezentantul legal al angajatorului va completa, semna și data cererea pentru solicitarea sumelor reprezentând 50% din salariile angajaților;
➡️ Cererea va fi depusă depune online, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (A.N.O.F.M.), în raza căreia societatea își are sediul social;
➡️ Procedura de acordare a 50% din cuantumul salariului persoanelor angajate cu vârsta de peste 50 ani se va stabili prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Ce obligații au angajatorii în urma obținerii acestei subvenții?
➡️ Angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă pentru o perioadă de minimum 1 an de la data împlinirii termenului de 12 luni pentru care se va acorda subvenția de 50% din salariile lunare ale angajaților;
➡️ În caz contrar, angajatorii vor fi obligaţi să restituie sumele încasate aferente fiecărei persoane pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea a avut loc prin:
- Acordul părților;
- Constatarea nulității absolute a contractului individual de muncă;
- Admiterea cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal/neîntemeiat;
- Concedierea din motive care nu țin de persoana angajatului.

3. Pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în contextul stării de urgență, dar și a stării de alertă, acordarea indemnizațiilor de șomaj tehnic se prelungește până la ridicarea acestor restricții.

Astfel, angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puţin unul se află sub incidenţa restricţiilor stabilite prin acte ale autorităţilor competente pot opta fie pentru aplicarea primei măsuri de sprijin, respectiv decontarea a 41,5% din salariul angajatului, fie pentru menținerea procedurii șomajului tehnic până la ridicarea restricțiilor.

Sperăm că ați găsit utile informațiile prezentate, iar echipa noastră vă poate oferi oricând suportul sau lămuririle necesare asupra aspectelor menționate mai sus. Vă reamintim faptul că ne puteți contacta la office@psbh.ro sau ne găsiți pe Facebook / LinkedIN.

Articol redactat de colega noastră, avocat Adriana Badea.

Scris in: Drept administrativ, Drept comercial, Dreptul muncii