Procedura de eliberare a Certificatului de Situație de Urgență

Care sunt tipurile de Certificate de Situație de Urgență ce se eliberează?

 • - Tip 1 – ALBASTRU - eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;- Tip 2 – GALBEN – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020;
 • Cine sunt Beneficiarii Certificatului de Situație de Urgență?

 • Operatorii economici care își desfășoară activitatea în toate sectoarele, și care au fost afectați direct sau indirect de măsurile impuse în contextul pandemiei.
 • În ce condiții se poate emite Certificatul de Situație de Urgență?

 • - Societatea și-a întrerupt total sau parțial activitatea, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;- Societatea și-a diminuat încasările în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020;
 • Care este procedura de eliberare a Certificatului de Situație de Urgență?

 • Cererea de eliberare se va depune, exclusiv electronic, prin platforma http://prevenire.gov.ro/ și se vor încărca, următoarele informații și documente:- Datele de identificare ale operatorului economic;
  - Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare;
 • Este necesară semnătura electronică pentru obținerea Certificatului de Situație de Urgentă ?

 • Toate documentele încărcate prin platforma http://prevenire.gov.ro/ vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului economic.
  În măsura în care reprezentantul legal al operatorului economic nu deține semnătură electronică, acesta va semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platformă să fie semnate electronic de către o persoană împuternicită care deține o astfel de semnătură.
 • Care sunt documentele justificative recomandate la solicitarea Certificatului de Situație de Urgență?

 • Cu titlu de recomandare, la Solicitarea Certificatului de Situație de Urgență, operatorii economici trebuie să aibă în vedere următoarele documente:
  - Certificatul unic de înregistrare;
  - C. I. administrator(i)/ reprezentant legal;
  -Balanțele contabile pentru lunile ianuarie-martie 2020 (*în situația solicitării Certificatului Galben)
  - Certificatul constatator eliberat de către Registrul Comerțului;
  - Împuternicirea deponentului, dacă este cazul.
 • Valabilitatea și forma Certificatului de Situație de Urgență

 • - Se eliberează doar pe perioada existenței stării de urgență în România;
  - Certificatul va fi necesar începând cu luna aprilie 2020;
  - Un solicitant poate cerere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență;
  - Certificatul va fi eliberat automat, electronic și este valabil fără semnătură și ștampilă.

  Pentru detalii, informații și/sau suport în obținerea Certificatului de Situație de Urgență, trimite-ne un mesaj la adresa office@psbh.ro

  Articol realizat de colega noastră avocat Maria Mîndrean

 • Scris in: Drept comercial, Dreptul muncii