Ce este Șomajul Tehnic?

I. Ce este somajul tehnic?

 • Codul Muncii nu operează cu noțiunea de șomaj tehnic, aceeasta fiind consacrată la nivelul Uniunii Europene, însă instituția juridică există reglementată ca un caz de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pe durata întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c).În contextul actual, al pandemiei generate de răspândirea infectării cu noul coronavirus, precum și al decretării stării de urgență pe teriotriul României, începând cu data de 16.03.2020, devin incidente dispozițiile legale enunțate și din ce în ce mai mulți angajatori se văd nevoiți să apeleze la acestea.
 • II. Măsurile adoptate de Guvern pentru sprijinirea angajatorior

  Statul suportă indemnizația datorată salariaților

 • Conform O.U.G. nr. 30/2020, indemnnizația cuvenită salariaților al căror contract individual de muncă este suspendat din motivele menționate „se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020”.
 • Limitări:

  - Cuantumul indemnizației care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj este plafonat la 75% din salariul mediu brut pe țară, respectiv 5.429 lei;

  - Diferența, în cazul sarariaților cu salarii mai mari, va fi suportată de angajatori;


  Categorii de angajatori care beneficiază de sprijin

  Ordonanța prevede două categorii de angajatori care pot beneficia de măsurile de înlesniere, cu diferențe însă în cee ace privește procedura de accesare a facilităților.

  1. Angajatori afectați direct de măsurile impuse pe perioada stării de urgență

  Beneficiază de sprijin angajatorii care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate.

  Exemple:

  - Restaurante;
  - Baruri;
  - Cafenele;
  - Hoteluri;
  - Magazine care își desfășoară activitatea în mall-uri, cu excepția celor care comercializează produse alimentare, farmaceutice sau veterinare:
  - Insituții de spectacol;

  Angajatorii din această categorie beneficiază de facilitățile prevăzute în baza Certificatului de situații de urgență, emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform metodologiei aprobate prin Ordin de ministru.


  2. Angajatori afectați în mod indirect de măsurile impuse pe perioada stării de urgență

  Chiar dacă aceștia nu sunt în mod direct vizați de măsurile dispuse pe perioada stării de urgență, activitatea lor a fost afectată de pandemie și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

  Angajatorii din această categorie pot beneficia de facilitățile acordate pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

  Pentru accesarea facilităților de plată a indemnizației de șomaj tehnic, angajatorii din a doua categorie vor depune o declarație pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.


  Contribuțiile datorate în această perioadă

  Indemnizatia este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare.

  Astfel:
  - Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contributiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurarilor pentru somaj

  • Costul efectiv este suportat de către stat

  - Pentru indemnizația de șomaj tehnic nu se datorează contribuție asigurătorie pentru muncă

  Documente necesare :

  1. Angajatorii afectați direct

  - Certificatul de situație de urgență;
  - Cerere tip, semnată și datată de către reprezentantul legal, adresată Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă în raza căreia își are sediul social
  - Lista salariaților care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal

  2. Angajatorii afectați în mod indirect

  - Declarație pe propria răsundere, privind scăderea încasărilor cu minimum 25% față de media lunilor ianuarie și februarie 2020;
  - Cerere tip, semnată și datată de către reprezentantul legal, adresată Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă în raza căreia își are sediul social
  - Lista salariaților care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal

  Procedura :

  - Documentele necesare se depun prin poștă electronică, la Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă județene sau a Municipiului București;
  - Plata indemnizației se face în baza unei cereri semnate și datate de reprezentantul legal, depusă prin poștă electronică, la aceleași Agenții;
  - Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna aterioară (de exemplu, in luna aprilie se depun documentele pentru plata indemnizatiei aferente lunii martie);
  - Plata indemnizației se face în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor;

  Categorii asimilate :

  - Alți profesioniști, astfel cum sunt definiți de Codul civil, care nu au calitatea de angajator, dar își întrerup activitatea ca urmare a deciziilor emise de autoritățile competente, pe perioada stării de urgență, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țara garantat în plată stabilit pentru anul 2020.
  - Titularii contractelor de activități sportive, întrerupte ca urmare a deciziilor structurilor sportive, beneficiază de o indemnizație în cuantum de 75% din drepturile bănești, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut, suportată din bugetul general consolidat.

  Pentru detalii, informații, drafturi documente și/sau suport, trimite-ne un mesaj la adresa office@psbh.ro

  Articol realizat de colega noastră avocat Valentina Pință

  Scris in: Dreptul muncii