Achizitii publice

Consultanta juridica, asistenta si/sau reprezentarea persoanelor juridice si reprezentantilor acestora, pe tot parcursul cercetarii si urmaririi penale, la efectuarea tuturor actelor de urmarire penala, precum si reprezentarea persoanelor fizice in legatura cu:

■ reglementarea procedurilor de achizitionare de bunuri si servicii

■ stabilirea, prioritizarea, organizarea procedurilor de achizitii publice tinand seama de legislatia in vigoare

■ redactarea contractelor de asociere cu alti participanti la procedura de achizitie publica

■ negocierea contractelor de asociere cu alti participanti la procedura de achizitie publica

■ redactarea contestatiilor la documentatia desfasurarea sau rezultatul procedurii de achizitie publica

■ asigurarea respectarii celor 7 principii ale achizitiilor publice : nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reprocica transparenta, proportionalitatea, eficienta folosirii fondurilor publice, asumarea raspunderii