Data Protection

Protecția datelor cu caracter personal a devenit o arie de practică dezvoltată odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului 2016/679, motiv pentru care PSBH a alocat resurse importante pentru interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale de către clienții săi.
Tehnologia dezvoltată rapid în ultimii ani permite atât societăților private, cât și autorităților publice să utilizeze date cu caracter personal la un nivel fără precedent în cadrul activităților desfășurate, motiv pentru care, PSBH asigură implementarea noului Regulament, oferind consultanță juridică pe parcursul întregului proces ce vizează prelucrarea datelor cu caracter personal.
Începând cu activitățile de bază în cadrul unei persoane juridice, respectiv: redactarea acordurilor angajaților privind prelucrarea datelor cu caracter personal, formulare de exprimare a consimțământului de către terți, până la formularea și implementarea politicii interne GDPR, PSBH oferă asistență completă în această materie, respectiv:
- Analizăm activitatea fiecărui client, spre a-i oferi soluții optime de creare a bazelor de date, precum și pentru menținerea confidențialității tuturor datelor protejate;
- Construim pachete de documente necesare respectării normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform specificului activității clienților;
- Acordăm suport în analiza, redactarea și aplicarea regulilor privind fiecare tip de afacere;
- Acordăm suport în implementarea GDPR în relațiile contractuale ce asigură clienților și furnizorilor conformarea cu prevederile GDPR și protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate;
- Ne asigurăm că și angajații clienților noștri sunt protejați și informați asupra drepturilor lor, oferind clienților suportul în procedura de aplicare a politicii interne GDPR, analizând posibile limitări legale și consecințele nerespectării acestora.