Drept administrativ

Consultanta juridica, asistenta si/sau reprezentarea persoanelor juridice cu privire la:
 
■     elaborarea ofertelor de participare la procedura de achizitie public;
 
■     elaborarea si negocierea contractelor de asociere intre participantii la procedura;
 
■     redactarea contestatiilor privind desfasurarea sau rezultatul procedurii de achizitie
       publica;
 
■     contestatiile in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor precum si in fata         instantelor de judecata in litigiile privind achizitiile publice;
 
■     redactarea de cereri catre autoritatile publice si plangeri prealabile impotriva actelor         administrative;
 
■     anularea totala sau in parte ori emiterea unor acte administrative;
 
■     contestatii impotriva proceselor verbale de contraventie.