Drept comercial

Consultanta juridica, asistenta si/sau reprezentarea clientilor in cadrul diverselor proceduri specifice cu privire la societatile comerciale si organizatiile non-profit, in legatura cu:
 
 ■    infiintarea societatilor comerciale si a organizatiilor non-profit, redactarea actelor        constitutive, acordurilor actionarilor/asociatilor, elaborarea de modificari ale        documentelor constitutive;
 
■    fuziuni, divizari, dizolvari si achizitii;
 
■    obtinerea autorizarii sau licentei de functionare in cele mai diverse domenii;
 
■   negocieri in ceea ce priveste diverse operatiuni de achizitie, servicii integrate de       consultanta in vederea administrarii societatilor comerciale indiferent de activitatile       desfasurate prin colaborarea cu societati de consultanta in domeniul optimizarii       fiscale, contabilitatii si al managementului afacerilor;
 
■   redactarea si negocierea contractelor comerciale;
 
■   prezenta in fata notarilor publici precum si a oricarei institutii publice si/sau private;
 
■   procedura concilierii directe si orice tip de litigii comerciale, in toate fazele procesuale, in       fata instantelor de drept comun sau in fata instantelor arbitrale, implicand elaborarea       tuturor documentelor necesare, pregatirea si urmarirea strategiilor si apararilor precum       si in faza de executare silita;
 
■   litigii avand ca obiect procedura de insolventa, reglementata de Legea nr. 85/2006, prin       redactarea cererilor pentru deschiderea procedurii de insolventa, a contestatiilor si       pregatirea strategiei de aparare impotriva cererilor de deschidere a procedurii in cadrul       si pe toata durata procedurii de insolventa, reprezentarea in adunarea sau comitetul       creditorilor;
 
■   elaborarea si implementarea unei strategii eficiente de management al recuperarii       creantelor precum si initierea si promovarea negocierilor avand ca obiect reesalonarea       datoriilor pe care societatea le are catre creditorii sai.

O.U.G. 92/2020 – o gură de oxigen pentru angajați și angajatori. Noi măsuri de sprijin în contexul pandemiei de coronavirus

Antreprenori, angajați sau liberi profesioniști, cu toții am fost bulversați, în ultimele luni, de pandemia de SARS-CoV-2. Cei mai norocoși s-au adaptat din mers la regimul de lucru de la domiciliu, iar cei a căror prezență a fost indispensabilă la locul de muncă, au respectat cu sfințenie măsurile de protecție și distanțare socială. Însă, pentru [...]

Deschiderea teraselor restaurantelor și cafenelelor. Cerințe și măsuri pentru protecția clienților.

În data de 30 mai 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică. Astfel, începând [...]

Redeschiderea centrelor comerciale mici și a spațiilor comerciale individuale – măsuri ce vor fi luate

Prin Hotărârea Guvernului nr. 396 din data de 18 mai 2020 s-a instituit starea de alertă pe teritoriul României pe o durată de 30 de zile, iar odată cu aceasta a fost necesară și instituirea unor măsuri de protecție adaptate la noul context al stării de alertă. Astfel, având în vedere încetarea stării de urgență [...]

Modificări aduse Legii 31/1990 cu privire la convocarea adunărilor generale în perioada stării de urgență

În contextul social provocat de pandemia și criza sanitară actuală – la nivel național, Guvernul României a emis Ordonanța de Urgență nr. 62, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 372 din 08 mai 2020. Prin aceasta, a înțeles să vină în sprijinul organelor de conducere ale societăților comerciale prin acordarea unor derogări temporare de [...]

Modificări ale Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

Prin Ordinul nr. 1207/2020 au fost aduse modificări și completări Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014. Cele mai importante modificări aduse acestui Regulament de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și [...]

Detalii despre programul guvernamental IMM INVEST ROMÂNIA

În contextul impactului socio-economic generat de măsurile impuse de pandemie, vă aducem la cunoștință faptul că, prin prevederile OUG 42/2020, Guvernul României sprijină întreprinderile mici și mijlocii printr-un program național de creditare denumit IMM INVEST ROMÂNIA. Astfel, sunt acordate garanții între 80% și 90% din valoarea finanțării creditelor în scopul realizării de investiții și pentru [...]

Amnistia fiscală pentru dobânzi, penalități și alte accesorii datorate de contribuabili

Guvernul României a aprobat amnistia fiscală propusă de Ministerul Finanțelor Publice pentru dobânzi, penalități și alte accesorii datorate de contribuabilii care vor achita principalul restanțelor până la data de 15 decembrie 2020. 1. CINE SUNT BENEFICIARII AMNISTIEI FISCALE? Persoanele fizice; Persoanele fizice autorizate (PFA); Persoanele fizice care desfășoară activități economice sau profesii liberale; Persoanele juridice; [...]

Noi facilități fiscale instituite prin OUG nr. 48/2020

I. MODIFICĂRI PRIVIND CODUL FISCAL 1. Facilitățile fiscale nu se aplică în cazul șomajului tehnic și indemnizațiilor suportate de stat – Pentru indemnizațiile de șomaj tehnic cuvenite salariaților conform OUG nr. 30/2020, cât și indemnizațiile aferente zilelor libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor, așa cum este menționat în Legea 19/2020, beneficiarii nu pot obține și [...]

Impactul pandemiei in executarea contractelor

După cum am stabilit anterior in articolul Forța majoră în contracte, pandemia de coronavirus poate fi catalogată ca fiind un caz de forță majoră, aceasta aflându-se în strânsă legătură cu starea de urgență instituită pe teritoriul României care vine cu o serie de măsuri luate de autorități pentru prevenirea răspândirii virusului. Cu toate acestea, nu putem [...]

Bonificații pentru plata la scadență a impozitului pe profit și pe venitul microîntreprinderilor

1. Beneficiarii • Marii contribuabili, astfel cum aceștia sunt definiți prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3609/2016; • Contribuabilii mijlocii, astfel cum aceștia sunt definiți prin Ordinului președintelui ANAF nr. 3610/2016; • Ceilalți contribuabili care nu se încadrează în categoriile enunțate anterior; • Beneficiază de bonificațiile menționate și contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar [...]

FORȚA MAJORĂ ÎN CONTRACTE

Ca urmare a pandemiei, instituția forței majore a devenit un subiect de interes pentru toți profesioniștii activi, indiferent de zona comercială în care își desfășoară activitatea. Deși până de curând, temeiul legal al acestei instituții, precum și clauzele care reglementau aplicarea forței majore în contracte, reprezentau un segment mai puțin aplicabil în practică, este cert [...]

Șomajul tehnic acordat altor categorii de profesioniști

1. Condiție preliminară • În vederea acordării acestui beneficiu altor categorii de profesioniști, condiția preliminară pentru a fi eligibil este aceea ca activitatea prestată să sufere o întrerupere temporară. 2. Cine sunt beneficiarii? a) Persoanele fizice autorizate (PFA); b) Întreprinderile individuale (ÎI); c) Întreprinderile familiale (ÎF); d) Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor [...]

Șomaj Tehnic – Procedura actualizată

1. Se elimină distincția făcută anterior între angajatori Forma finală a actului normativ renunță la distincția care era făcută anterior între cele două categorii de angajatori. În prezent toți angajatorii care întrerup sau reduc activitatea, total sau parțial, din cauza pandemiei, pot beneficia de sprijinul financiar în baza unei declarații pe propria răspundere., în condiţiile [...]

Măsuri de sprijin financiar a IMM – urilor

I. ACTUALIZARE SI MODIFICARE din 04.04.2020 CONFORM O.U.G 42/2020 Măsuri de sprijin în baza programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM NVEST ROMANIA: Principalele modificări: I. Liniile de credit pentru realizarea de investiții sau pentru finanțarea capitalului de lucru se acordă, în cadrul programului IMM INVEST ROMANIA, în limita uneia dintre următoarele condiții [...]

Zile libere pentru părinți

Cine sunt beneficiarii prevederilor instituite prin Legea nr. 19/2020?  părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  adoptatorul;  persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;  persoana care are în plasament copilul sau în tutela;  persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) [...]

Procedura de eliberare a Certificatului de Situație de Urgență

Care sunt tipurile de Certificate de Situație de Urgență ce se eliberează? – Tip 1 – ALBASTRU – eliberat pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de [...]

Masuri fiscale in contextul pandemiei

I. Măsuri vizând unele prevederi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal: 1. Prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. 2. Prorogarea termenului pentru acordarea bonificației stabilite prin hotărâre a consiliului local pentru plata cu anticipație [...]

Cum poți obține Certificat de Situație de Urgență

Ce reprezintă Certificatul de Situație de Urgență? Certificatul de situaţie de urgenţă este acordat de către Ministerul Economiei Energiei şi Mediului de Afaceri la cerere operatorilor economici pentru a putea beneficia de facilitățile de natură fiscală oferite de către instituțiile administrației publice contextul pandemiei, precum și pentru renegocierea unor contracte aflate în curs de executate [...]