Drept imobiliar

Consultanta juridica, asistenta si/sau reprezentarea clientilor, in fata autoritatilor statului si in fata instantelor de judecata, in legatura cu:
 
 ■    operatiunile de vanzare sau cumparare a imobilelor;
 
 ■    analiza situatiei juridice a proprietatilor si redactarea rapoartelor de due diligence         sau memoriilor cu privire la imobilul ce urmeaza a fi tranzactionat;
 
 ■    redactarea antecontractelor, contractelor de vanzare-cumparare, de inchiriere         sau ipoteca si asistarea in fata notarului public la semnare;
 
 ■    obtinerea de documente sau informatii referitoare la proprietatea in cauza;
 
 ■    obtinerea documentatiei cadastrale, a incheierii de intabulare, deschiderea         si/sau modificarea de rol fiscal;
 
 ■    orice alte formalitati in legatura cu incheierea tranzactiilor;
 
 ■    orice aspect sau conflict nascut din raporturi locative sau de urbanism si disciplina         in constructii;
 
 ■    dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale;
 
 ■    redactarea de cereri, memorii si actiuni in revendicare a imobilelor nationalizate sau in         constatarea dreptului de proprietate;
 
 ■    drepturi succesorale;
 
 ■    rezolutiunea contractelor de vanzare cumparare.

Aplicarea impreviziunii în procedura de dare în plată. Condiții și beneficiari

Președintele României a semnat în data de 13 mai 2020 Decretul privind promulgarea Legii nr. 52/ 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/ 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile pentru stingerea obligațiilor asumate prin credite. Astfel, în cele ce urmează vom detalia ce presupune reglementarea actuală pentru procedura de dare în [...]

Modificări ale Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

Prin Ordinul nr. 1207/2020 au fost aduse modificări și completări Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014. Cele mai importante modificări aduse acestui Regulament de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și [...]

Impactul pandemiei in executarea contractelor

După cum am stabilit anterior in articolul Forța majoră în contracte, pandemia de coronavirus poate fi catalogată ca fiind un caz de forță majoră, aceasta aflându-se în strânsă legătură cu starea de urgență instituită pe teritoriul României care vine cu o serie de măsuri luate de autorități pentru prevenirea răspândirii virusului. Cu toate acestea, nu putem [...]

FORȚA MAJORĂ ÎN CONTRACTE

Ca urmare a pandemiei, instituția forței majore a devenit un subiect de interes pentru toți profesioniștii activi, indiferent de zona comercială în care își desfășoară activitatea. Deși până de curând, temeiul legal al acestei instituții, precum și clauzele care reglementau aplicarea forței majore în contracte, reprezentau un segment mai puțin aplicabil în practică, este cert [...]

Facilități privind suspendarea ratelor pentru credite și/sau leasing-uri financiare

I. CINE SUNT BENEFICIARII?  Persoanele fizice;  Persoanele fizice autorizate;  Întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit O.U.G. nr. 44/2008;  Profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei;  Persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor [...]