O.U.G. 92/2020 – o gură de oxigen pentru angajați și angajatori. Noi măsuri de sprijin în contexul pandemiei de coronavirus

Antreprenori, angajați sau liberi profesioniști, cu toții am fost bulversați, în ultimele luni, de pandemia de SARS-CoV-2. Cei mai norocoși s-au adaptat din mers la regimul de lucru de la domiciliu, iar cei a căror prezență a fost indispensabilă la locul de muncă, au respectat cu sfințenie măsurile de protecție și distanțare socială. Însă, pentru [...]

Deschiderea teraselor restaurantelor și cafenelelor. Cerințe și măsuri pentru protecția clienților.

În data de 30 mai 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică. Astfel, începând [...]

Facilități și amânarea plății chiriei în perioada stării de urgență

În Monitorul Oficial al României nr. 425 din 21 mai 2020 a fost publicată Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență. Mai jos vom detalia cine sunt beneficiarii, care sunt documentele necesare și care sunt condițiile pentru a putea aplica. Desigur, pentru lămuriri sau detalii [...]

Recomandări pentru funcționarea unităților de cazare în perioada următoare

Noi măsuri de protecție au fost instituite odată cu declararea stării de alertă pe teritoriul României, prin Hotărârea de Guvern nr. 396 din 18 mai 2020, pe o durată de 30 de zile. De asemenea, și Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Redeschiderea centrelor comerciale mici și a spațiilor comerciale individuale – măsuri ce vor fi luate

Prin Hotărârea Guvernului nr. 396 din data de 18 mai 2020 s-a instituit starea de alertă pe teritoriul României pe o durată de 30 de zile, iar odată cu aceasta a fost necesară și instituirea unor măsuri de protecție adaptate la noul context al stării de alertă. Astfel, având în vedere încetarea stării de urgență [...]

Prelungirea termenului pentru depunerea Declarației Unice. Bonificații acordate.

Reglementarea la nivel de ordonanță de urgență a termenului de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice a atras necesitatea prorogării termenului prin același tip de act normativ, sens în care, OUG nr. 69/ 2020, prevede noi termene, dar și bonificații pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale. [...]

Aplicarea impreviziunii în procedura de dare în plată. Condiții și beneficiari

Președintele României a semnat în data de 13 mai 2020 Decretul privind promulgarea Legii nr. 52/ 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/ 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile pentru stingerea obligațiilor asumate prin credite. Astfel, în cele ce urmează vom detalia ce presupune reglementarea actuală pentru procedura de dare în [...]

Modificări aduse Legii 31/1990 cu privire la convocarea adunărilor generale în perioada stării de urgență

În contextul social provocat de pandemia și criza sanitară actuală – la nivel național, Guvernul României a emis Ordonanța de Urgență nr. 62, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 372 din 08 mai 2020. Prin aceasta, a înțeles să vină în sprijinul organelor de conducere ale societăților comerciale prin acordarea unor derogări temporare de [...]

Modificări ale Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

Prin Ordinul nr. 1207/2020 au fost aduse modificări și completări Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014. Cele mai importante modificări aduse acestui Regulament de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și [...]

Ce este Starea de Alertă?

Pandemia continuă să fie un motiv de îngrijorare pentru autorități, astfel că Parlamentul, în calitate de for decizional, a adoptat la 13 mai, în regim de urgență, Legea privind  Starea de Alertă, dat fiind faptul că ziua de 14 mai este ultima zi în care România se află sub Starea de Urgență instituită prin Decretul [...]

Detalii despre programul guvernamental IMM INVEST ROMÂNIA

În contextul impactului socio-economic generat de măsurile impuse de pandemie, vă aducem la cunoștință faptul că, prin prevederile OUG 42/2020, Guvernul României sprijină întreprinderile mici și mijlocii printr-un program național de creditare denumit IMM INVEST ROMÂNIA. Astfel, sunt acordate garanții între 80% și 90% din valoarea finanțării creditelor în scopul realizării de investiții și pentru [...]

Amnistia fiscală pentru dobânzi, penalități și alte accesorii datorate de contribuabili

Guvernul României a aprobat amnistia fiscală propusă de Ministerul Finanțelor Publice pentru dobânzi, penalități și alte accesorii datorate de contribuabilii care vor achita principalul restanțelor până la data de 15 decembrie 2020. 1. CINE SUNT BENEFICIARII AMNISTIEI FISCALE? Persoanele fizice; Persoanele fizice autorizate (PFA); Persoanele fizice care desfășoară activități economice sau profesii liberale; Persoanele juridice; [...]

Declarația privind beneficiarii reali în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Astăzi vă punem la dispoziție un articol ce sperăm să vă ofere toate lămuririle de care aveți nevoie cu privire la Declarația privind beneficiarii reali prevazută de dispozitiile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Ce înseamnă beneficiar real? Prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau [...]

Contestarea amenzilor în contextul stării de urgență

În contextul instituirii stării de urgență, Guvernul României a adoptat mai multe măsuri pentru a preveni infectarea cetățenilor cu noul coronavirus, printre acestea numărându-se și sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare. Prin O.U.G. nr. 34/2020 au fost aduse modificări O.U.G. nr. 1/1999, motiv pentru care apreciem că se impune tranșarea anumitor aspecte privind contestarea [...]

Limitări aduse exercițiului drepturilor omului în contextul pandemiei

În data de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a făcut anunțul care avea să schimbe modul în care ne desfășurăm viața fiecare dintre noi, declarând pandemie (= epidemie extinsă pe teritorii largi). Ca urmare a deciziei de a declara pandemie, dar și după modelul altor state afectate, la data de 16 martie [...]

Noi facilități fiscale instituite prin OUG nr. 48/2020

I. MODIFICĂRI PRIVIND CODUL FISCAL 1. Facilitățile fiscale nu se aplică în cazul șomajului tehnic și indemnizațiilor suportate de stat – Pentru indemnizațiile de șomaj tehnic cuvenite salariaților conform OUG nr. 30/2020, cât și indemnizațiile aferente zilelor libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor, așa cum este menționat în Legea 19/2020, beneficiarii nu pot obține și [...]

Impactul pandemiei in executarea contractelor

După cum am stabilit anterior in articolul Forța majoră în contracte, pandemia de coronavirus poate fi catalogată ca fiind un caz de forță majoră, aceasta aflându-se în strânsă legătură cu starea de urgență instituită pe teritoriul României care vine cu o serie de măsuri luate de autorități pentru prevenirea răspândirii virusului. Cu toate acestea, nu putem [...]

Bonificații pentru plata la scadență a impozitului pe profit și pe venitul microîntreprinderilor

1. Beneficiarii • Marii contribuabili, astfel cum aceștia sunt definiți prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3609/2016; • Contribuabilii mijlocii, astfel cum aceștia sunt definiți prin Ordinului președintelui ANAF nr. 3610/2016; • Ceilalți contribuabili care nu se încadrează în categoriile enunțate anterior; • Beneficiază de bonificațiile menționate și contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar [...]

FORȚA MAJORĂ ÎN CONTRACTE

Ca urmare a pandemiei, instituția forței majore a devenit un subiect de interes pentru toți profesioniștii activi, indiferent de zona comercială în care își desfășoară activitatea. Deși până de curând, temeiul legal al acestei instituții, precum și clauzele care reglementau aplicarea forței majore în contracte, reprezentau un segment mai puțin aplicabil în practică, este cert [...]

Șomajul tehnic acordat altor categorii de profesioniști

1. Condiție preliminară • În vederea acordării acestui beneficiu altor categorii de profesioniști, condiția preliminară pentru a fi eligibil este aceea ca activitatea prestată să sufere o întrerupere temporară. 2. Cine sunt beneficiarii? a) Persoanele fizice autorizate (PFA); b) Întreprinderile individuale (ÎI); c) Întreprinderile familiale (ÎF); d) Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor [...]