Drept administrativ

PSBH a dobândit o vastă experiență în domeniul administrativ încă de la începutul înființării sale, această arie de practica fiind una dintre principalele domenii de expertiză ale asociaților săi. Echipa PSBH asigură cu succes asistență și reprezentare juridică clienților săi, în relațiile de natură conflictuală dintre autoritățile publice și persoanele juridice de drept privat, precum și în ceea ce privește persoanele fizice față de care se pot naște astfel de situații.

Activitățile juridice asigurate de PSBH se referă atât la procedurile prealabile, cât și la acțiunile în contencios administrativ, avocații noștri având expertiza necesară în ceea ce privește:

 • Consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea obținerii unor acte administrative;
 • Contestarea, în procedurile prealabile, a actelor administrative emise de autoritățile publice (Primării, Direcții de taxe și impozite, Administrații ale finanțelor publice, Curtea de Conturi, etc.);
 • Formularea acțiunilor și reprezentării juridice în vederea anulării unor acte administrative sau în cazul refuzului autorităților publice de a răspunde solicitărilor în termenul legal;
 • Contestarea sancțiunilor impuse de autoritățile administrative din Romania din diverse domenii, cum ar fi: domeniul construcțiilor, domeniul financiar contabil, accizelor și regimului vamal, etc.;
 • Asistență și reprezentare juridică în cadrul diferitelor controale desfășurate de către autoritățile publice.

Cazuri de referinţă

 • PSBH a reprezentat cu succes o societate ce activează în domeniul IT, în cadrul demersurilor de atacare a unei decizii de impunere emisă de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj în valoare de aproximativ 1.000.000 Euro, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozite aferente salariilor, TVA, impozite aferente dividendelor, impozit pe profit. Ca urmare a plângerii prealabile depuse, întreaga decizie de impunere a fost desființată în cadrul procedurilor de soluționare administrative.
 • PSBH a reprezentat cu succes o societate ce activează în domeniul IT, în cadrul demersurilor de suspendare a unei decizii de impunere emisă de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, în valoare de aproximativ 1.000.000 Euro, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozite aferente salariilor, TVA, impozite aferente dividendelor, impozit pe profit decizie ce a pus societatea în stare de insolvență. Ca urmare a cererii de suspendare a actului administrativ fiscal, instanța a dispus atât în faza de fond cât și la recurs, suspendarea executării deciziei de impunere.
 • PSBH a reprezentat cu succes o societate ce activează în domeniul IT, în cadrul demersurilor de suspendare a unei decizii de impunere emisă de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj în valoare de aproximativ 5.500.000 lei, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozite aferente salariilor, TVA, impozite aferente dividendelor, impozit pe profit, instanța dispunând suspendarea executării actului administrativ fiscal, respectiv deciziei de impunere.
 • PSBH a reprezentat cu succes o societate ce activează în domeniul telecomunicațiilor, în cadrul demersurilor de suspendare a unei decizii de impunere emisă de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj, în valoare de aproximativ 1.300.000 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA, instanța dispunând suspendarea executării actului administrativ fiscal, respectiv deciziei de impunere.
 • PSBH a reprezentat cu succes o societate ce activează în domeniul telecomunicațiilor, în cadrul unei acțiuni având ca obiect anularea unei decizii de instituire măsuri asiguratorii emise de către Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice, în valoare de aproximativ 350.000 lei.
 • PSBH a reprezentat cu succes o societate ce activează în domeniul telecomunicațiilor, în cadrul unei acțiuni având ca obiect anularea unei decizii de instituire măsuri asigurătorii emise de către Direcția Regională Antifraudă Fiscală Târgu – Jiu, în valoare de aproximativ 900.000 lei. Ca urmare a demersurilor realizate, instanța de judecată a dispus anularea în integralitate a deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii.
 • PSBH a reprezentat cu succes un client, dezvoltator imobiliar, în cadrul unei acțiuni având ca obiect anulare decizie de impunere, în valoare de aproximativ 350.000 lei, reprezentând o regularizare taxa CC, instanța dispunând anularea în integralitate a deciziei de impunere.
 • PSBH a reprezentat cu succes o societate ce activează în domeniul construcțiilor, în cadrul demersurilor de atacare a unei decizii de respingere a cererii de rambursare TVA, emisă de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți, în valoare de aproximativ 150.000 lei. Ca urmare a plângerii prealabile depuse, întreagă decizie a fost anulată, fiind dispusă rambursarea întregii sume solicitate cu titlu de TVA.
 • PSBH a reprezentat cu succes o societate ce activează în domeniul pazei și protecției, în cadrul demersurilor de atacare a unui proces-verbal de sancționare a contravențiilor emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă, prin care a fost aplicată o amendă contravențională în cuantum de 200.000 de lei. Ca urmare a demersurilor realizate, instanța de judecată a dispus anularea în integralitate a procesului-verbal de contravenție.
 • Echipa PSBH a reprezentat cu succes interesele unei societăți a cărei activitate principală constă în prestarea de servicii peisagistice, invocând în cadrul unei contestații la executare demarată împotriva unei instituții publice, lipsa comunicării titlului de creanță, drept pentru care, instituția a procedat, din oficiu, la anularea actului administrativ emis fără a avea la bază un titlu executoriu legal. Astfel, clientul a fost exonerat de plata unor obligații fiscale stabilite în mod nelegal, în cuantum aproximativ de 50.000 Lei.

Maria Udeanu
Senior Associate

Meniu