Drept imobiliar

Dreptul imobiliar reprezintă unul dintre domeniile de practică preferate de către echipa PSBH, fie că este vorba de consultanța oferită clienților sau reprezentarea în litigiile diverse pe care această arie de drept le presupune.

Astfel, PSBH oferă o multitudine de servicii în materia dreptului imobiliar, cum ar fi:

 • Consultanță cu privire la achiziționarea sau vânzarea de proprietăți imobiliare;
 • Realizarea rapoartelor de due-dilligence necesare luării deciziilor de a încheia operațiunile de vânzare, achiziționare, închiriere, etc.;
 • Consultanță cu privire la oportunitatea și legalitatea realizării de investiții imobiliare, dezvoltarea de proiecte imobiliare, atât în ceea ce privește existența și legalitatea drepturilor reale, cât și a limitelor urbanistice sau legale de dezvoltare;
 • Consultanță pe parcursul executării investițiilor imobiliare, în relațiile dintre beneficiar și antreprenori sau subcontractori;
 • Consultanță, asistență și reprezentare juridică acordată atât autorităților statului cât și persoanelor fizice și juridice, în cadrul derulării procedurilor de expropriere pentru cauze de utilitate publică, precum și în cadrul litigiilor născute din acestea;
 • Reprezentare în fața autorităților statului sau a operatorilor autorizați în vederea obținerii avizelor necesare autorizării realizării investițiilor imobiliare;
 • Reprezentare în fața autorităților statului cu ocazia controalelor realizate pe parcursul execuției investiției imobiliare;
 • Reprezentarea în fața autorităților statului, în ceea privește soluționarea dosarelor administrative în baza legilor de reparație (Legea nr. 10/2001, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 290/2003, etc.);
 • Reprezentarea în fața instanțelor de judecată în litigii ce au ca obiect apărarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale;
 • Reprezentarea în fața instanțelor de judecată în litigii ce au ca obiect suspendarea sau anularea actelor administrative specifice (certificate de urbanism, autorizații de construire, etc.);
 • Reprezentarea în fața instanțelor de judecată în litigii specifice legilor de reparație (Legea nr. 10/2001, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 290/2003, etc.);
 • Consultanță și reprezentare juridică în legătură cu demersurile și litigiile specifice publicității imobiliare;

Cazuri de referinţă

 • PSBH a reprezentat cu succes un dezvoltator imobiliar în procesul inițiat de către Prefectul Județului Ilfov privind anularea autorizației de construire eliberată clientului, cererea de chemare în judecată fiind respinsă în integralitate.
 • PSBH a reprezentat cu succes un dezvoltator imobiliar în procesul inițiat de către o persoană fizică privind, pe de o parte, suspendarea autorizației de construire, iar pe de altă parte, printr-o cerere separată, anularea autorizației de construire eliberată clientului, ambele cereri de chemare în judecată fiind respinse în integralitate.
 • PSBH a reprezentat cu succes un dezvoltator imobiliar în procesul inițiat de către un grup de persoane fizice, privind, pe de o parte, suspendarea autorizației de construire, iar pe de altă parte, printr-o cerere separată, anularea autorizației de construire eliberată clientului, ambele cereri de chemare în judecată fiind respinse în integralitate.
 • PSBH a reprezentat cu succes o autoritate publică în procesul inițiat de către o persoană fizică privind suspendarea hotărârii de consiliu local prin care s-a decis exproprierea pentru utilitate publică a unui imobil teren aflat în județul Ilfov, cererea de chemare în judecată fiind respinsă în integralitate.
 • PSBH a acordat cu succes consultanță unei autorități publice locale în vederea derulării procedurilor de expropriere pentru utilitate publică a unui imobil teren aflat pe raza județului Ilfov.
 • PSBH a reprezentat cu succes în cadrul unei acțiuni în revendicare promovată de către client împotriva Statului Român, în vederea revendicării și obținerii de despăgubiri pentru terenuri preluate abuziv de către autoritățile publice, situate în zona centrală a Bucureștiului, respectiv Biblioteca Națională a României, prin demersurile realizate fiind stabilite despăgubiri de aproximativ 1,5 milioane euro.
 • PSBH a reprezentat cu succes în cadrul unei acțiuni având ca obiect anularea parțială a Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului București, inițiată de către client împotriva autorităților locale, ca urmare a schimbării nejustificate a destinației imobilului – teren aparținând clientului nostru.
 • PSBH a reprezentat cu succes un dezvoltator imobiliar în procesul inițiat de către Prefectul Județului Ilfov privind anularea autorizației de construire eliberată clientului, cererea de chemare în judecată fiind respinsă în integralitate, ca fiind tardiv formulată.
 • PSBH a reprezentat cu succes un dezvoltator imobiliar în faza procesuală de recurs în procesul inițiat de către Prefectul Județului Ilfov privind anularea autorizației de construire eliberată clientului, unde instanța de fond dispusese anularea autorizației de construire. Ca urmare a demersurilor realizate, cererea de recurs a fost admisă, hotărârea instanței de fond a fost casată în integralitate, fiind dispusă rejudecarea procesului.

Marian Popescu
Managing Partner

Meniu