Dreptul muncii

Apropierea de acest domeniu de drept a fost inevitabilă, având în vedere relația apropiata dintre PSBH și clienții săi în activitatea de zi cu zi a acestora.

Astfel, PSBH oferă servicii juridice în acest domeniu de drept, printre altele:

 • Consultanță și asistență juridică cu privire la reorganizarea societăților, organizarea internă, elaborarea regulamentelor de ordine interioară și a procedurilor de lucru, încheierea contractelor individuale și colective de munca, precum și modificarea acestora;
 • Consultanță și asistență juridică cu privire la negocierile purtate între societate și angajați;
 • Asistență și reprezentare juridică cu privire la controalele efectuate de către autoritățile publice cu privire la respectarea legislației în domeniu;
 • Asistență și reprezentare juridică în cadrul conflictelor de munca, participarea în cadrul comisiilor interne și cu ocazia emiterii deciziilor interne;
 • Asistență și reprezentare juridică în cadrul litigiilor având ca obiect decizii de încetare sau modificare a contractelor individuale de muncă;
 • Asistență și reprezentare juridică în cadrul litigiilor având ca obiect pretenții izvorâte din contracte de munca.

Cazuri de referinţă

 • PSBH a asigurat cu succes consultanță juridică unei renumite agenții de turism a cărei activitate a fost puternic afectată de pandemia cu noul coronavirus, fiindu-i colaboratorii principali în procesul de reechilibrare a situației financiare. Astfel, echipa noastră a informat zilnic clienții despre fiecare modificare favorabilă adusă cu privire la suspendarea contractelor individuale de muncă, beneficiile aduse de ordonanțele de urgență, acordându-le întregul suport în vederea renegocierii contractelor și redactării actelor adiționale la acestea, a modificării contractelor individuale de muncă, obținerii certificatelor pentru situații de urgență, pentru invocarea situației de forță majoră și obținerea amânării la plată a obligațiilor de plata devenite scadente în perioada critică.
 • PSBH oferă consultanță juridică unei persoane juridice ce activează în domeniul dezvoltării personale – training & coaching, acordându-și întreg suportul în vederea menținerii activității în perioada de criză curentă. Echipa de avocați alocată a acordat suport integral în vederea respectării cerințelor legale față de angajații clientului nostru, dar și în vederea reducerii legale a cheltuielilor survenite în tot acest timp.
 • PSBH a reprezentat cu succes un client în vederea contestării deciziei de încetare a contractului individual de muncă pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, demonstrând în fața instanțelor de judecată că respectiva concediere era doar expresia utilizării fictive a unui instrument legal, în realitate, fiind vorba de un abuz al angajatorului. Drept urmare, clientul nostru a fost reintegrat în funcție, angajatorul fiind obligat la plata drepturilor salariale în cuantum aproximativ de 50.000 Euro.
 • PSBH a reprezentat cu succes interesele unui client în vederea anulării deciziilor de sancționare disciplinară cu reducerea salariului, urmate de decizii de desfacere disciplinară a contractului de muncă, având în vedere lipsa convocării legale a angajatului la cercetarea disciplinară, emiterea peste termenul de prescripție a deciziei de concediere, precum și nemotivarea conform cerințelor legale a deciziei. Astfel, instanța de judecată a dispus reintegrarea în funcție a clientului nostru, obligând, totodată, angajatorul, la achitarea drepturilor salariale ce i s-ar fi cuvenit în lipsa emiterii deciziei nelegale, în cuantum de aproximativ 30.000 Euro.
 • PSBH a acordat cu succes consultanță unei companii cu capital de stat în vederea derulării procedurii de cercetare disciplinară a salariaților, respectarea prevederilor legale incidente, precum și cu privire la emiterea deciziilor de concediere.
 • PSBH a acordat cu succes consultanță unei companii cu capital de stat în vederea derulării procedurii de reorganizare a societății, prin desființarea de posturi, respectarea prevederilor legale incidente, precum și cu privire la emiterea deciziilor de concediere.

Ramona Buturugă
Senior Associate

Meniu