Insolvență

Insolvența a reprezentat încă de la începuturile PSBH o arie de practică preferată având în vedere pe de o parte provocările pe care acest domeniul le ridică, precum și faptul că reprezintă o posibilitate de ajutor a societăților de bună credință aflate în dificultate financiară.

În acest domeniu, experiența PSBH este vastă, reprezentând clienți ce sunt atât debitori cât și creditori ce dețin în cadrul procedurii insolvenței creanțe de diferite grade, dar și dobânditori ai unor drepturi din cadrul procedurii.

Mai mult decât atât, în vederea evitării procedurilor de insolventa, PSBH a reprezentat interesele clienților în cadrul procedurilor concordatului preventiv, negocierea în fața creditorilor și redresarea societăților.

Așadar, PSBH oferă consultanță, asistență și reprezentare juridică în legătură cu:

 • Deschiderea și reprezentarea pe parcursul procedurii de concordat preventiv;
 • Negocierea din perspectiva creditorilor sau a debitorului, în cadrul procedurilor de concordat preventiv, în vederea evitării procedurii insolvenței sau falimentului;
 • Înscrierea la masa credală a creanțelor clienților împotriva debitorilor față de care a fost deschisă procedura insolvenței sau falimentului;
 • Deschiderea procedurii insolvenței sau falimentului;
 • Reprezentarea în timpul procedurii insolvenței sau falimentului, în vederea realizării drepturilor clientului;
 • Reprezentarea în litigii având ca obiect contestații la tabelul preliminar, definitiv sau suplimentar;
 • Reprezentarea în litigii având ca obiect anularea hotărârilor adunării creditorilor sau deciziilor administratorului sau lichidatorului judiciar;
 • Reprezentarea în litigii având ca obiect anularii actelor frauduloase ale societății anterioare deschiderii procedurii insolvenței sau falimentului;
 • Reprezentarea în litigii având ca obiect atragerea răspunderii persoanelor considerate responsabile de starea de insolvență a societății;
 • Asistență cu ocazia lichidării bunurilor societății, atât din perspectiva debitoarei sau a creditorilor, cât și din perspectiva dobânditorilor acestor bunuri.

Cazuri de referinţă

 • PSBH a reprezentat cu succes o societate ce activează în domeniul construcțiilor, în cadrul procedurii de reorganizare judiciară, asistând clientul de la momentul declanșării procedurilor de insolvență până la întocmirea planului de reorganizare, negocierea cu creditorii și reprezentarea în toate litigiile.
 • PSBH a reprezentat cu succes o societate ce activează în industria confecțiilor, în cadrul procedurii insolvenței, atât la momentul deschiderii procedurii, cât și pe parcursul desfășurării acesteia.
 • PSBH a reprezentat cu succes o societate ce activează în domeniul construcțiilor, creditoare, în cadrul unei proceduri de insolvență a unui debitor, în cadrul contestațiilor la tabelul preliminar și formularea de cereri privind ridicarea dreptului de administrare a administratorului special și atragerea răspunderii reprezentanților legali. Ca urmare a demersurilor efectuate, creanța clientului a fost recunoscută, dreptul de administrare a fost ridicat, împotriva debitoarei a fost deschisă procedura falimentului, iar instanța a dispus atragerea răspunderii reprezentanților legali.

Maria Udeanu
Senior Associate

Meniu