IT & Telecomunicații

Unul din principiile ce guvernează PSBH este tehnologia și îmbunătățirea continuă a activității prin digitalizare. Din acest motiv PSBH s-a axat pe acordarea de servicii juridice atât societăților ce activează în domenii de IT cât și a societăților ce au implementat soluții tehnologice fie pentru comercializare (e-commerce) fie pentru activitatea internă de zi cu zi sau prezența în spațiul virtual.

Totodată, PSBH a reprezentat în litigii diverse derivate din protecția drepturilor, litigii ce, prin specificul domeniului, ridică numeroase probleme în special în ceea ce privește probațiunea.

Astfel, în domeniul IT, PSBH acordă consultanță, asistență și reprezentare juridică în legătură cu:

  • Înregistrarea și protejarea produselor și serviciilor IT dezvoltate, precum și protecția continua a acestora;
  • Implementarea soluțiilor IT pentru e-commerce;
  • Implementarea soluțiilor IT și a software-urilor interne privind activitatea de zi cu zi și GDPR;
  • Consultanță privind acordarea sau preluarea de licențe software;
  • Asistență în situații litigioase privind protecția licențelor sau produselor dezvoltate;
  • Reprezentarea în diverse litigii specifice acestei arii de practică.

Cazuri de referinţă

  • PSBH a oferit consultanță unei societăți ce activează în domeniul IT, cu privire la dezvoltarea, înregistrarea și licențierea unui produs software dezvoltat.
  • PSBH a oferit consultanță și a reprezentat un client ce activează în domeniul telecomunicațiilor, cu ocazia negocierii și încheierii unui contract de cesiune a activelor, autorizațiilor și parte a fondului de comerț, într-o tranzacție de aproximativ 2.000.000 Euro.
  • PSBH a oferit consultanță unui client ce activează în domeniul telecomunicațiilor, cu ocazia participării la o procedura de achiziție privată derulată de către un operator economic reputat, având ca obiect valorificarea de active. În urma demersurilor realizate, clientul nostru a fost declarat câștigător.

Simona Dorobanțu
Senior Associate

Meniu