Proprietate intelectuală

PSBH acordă consultanță, asistență și reprezentare juridică în materia proprietății intelectuale, acordând consultanță juridică în vederea protejării acestor drepturi, fie că este vorba de protejarea unei mărci sau a unei invenții, model industrial sau drept de autor.

Astfel, PSBH, în domeniul proprietății intelectuale, oferă:

  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea înregistrării și recunoașterii mărcilor comerciale, obținerii brevetelor de invenție și modelelor industriale;
  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea înregistrării și recunoașterii drepturilor de autor;
  • Consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea protejării drepturilor de proprietate intelectuală deja înregistrate;
  • Consultanță, asistență și reprezentare juridica cu ocazia negocierii și încheierii înțelegerilor privind licențierea și exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  • Asistență și reprezentare juridică în litigiile având ca obiect protecția drepturilor de proprietate intelectuală, respectiv încălcarea unor mărci comerciale ori a unui brevet de invenție sau model industrial, încălcarea drepturilor de autor prin utilizare neautorizată, etc.

Cazuri de referinţă

  • PSBH a reprezentat cu succes interesele unei persoane publice a cărei imagine era folosită în scop comercial de către persoane nerezidente, în vederea promovării și vânzării unor produse, atât în demersuri civile, cât și penale, ce s-au finalizat prin încetarea utilizării imaginii clientului.
  • PSBH a reprezentat cu succes interesele unei societăți ce activează în domeniul IT și securitate cibernetică, în vederea înregistrării și recunoașterii drepturilor de proprietate intelectuală asupra unor produse software.
  • PSBH a reprezentat cu succes interesele unui dezvoltator imobiliar, deținător al unei mărci comerciale și ale cărui drepturi au fost încălcate prin utilizarea neautorizată de către alți competitori din piață, ce s-au finalizat prin încetarea utilizării mărcii clientului și plata de despăgubiri civile.

Octavian Ciuraru
Managing Associate

Meniu